DENKEN IN OPLOSSINGEN

RegieWeb
Wij helpen vastgoedeigenaren met complexe vastgoed vraagstukken zoals verduurzamen, afkoppelen fossiele brandstoffen, (bedrijfs)risico's in beeld en verlagen van kosten. Dit doen wij door te redeneren vanuit mogelijkheden en te denken vanuit oplossingen. 
Ons verhaal
Wij vinden dat het vastgoed waarin wij wonen, werken en verblijven goed onderhoud verdient. 
Met oog voor comfort, veiligheid en duurzaamheid kan en moet het vastgoed generaties lang de functie kunnen blijven vervullen die nodig is. 
In ons werk kwamen wij regelmatig binnen de exploitatie van het vastgoed; beheer en onderhoud tegen zonder een idee, zonder een visie. 
In eerste instantie lijkt het allemaal goed geregeld maar vroeg of laat krijg je te maken met extra kosten en matige prestaties. Daarnaast liggen er binnen de exploitatie van het vastgoed diverse risico's besloten waar vastgoedeigenaren zich niet van bewust zijn. Dat is jammer en kost ook nog eens onnodig veel geld.
Dat kan beter! 
Vanuit deze gedachte is RegieWeb ontstaan.

 Onze FRISse kijk

Footprint. Is onderdeel van onze missie. Namelijk het bijdragen aan een duurzame leefomgeving. 

Regie. Betekent coördinatie, sturing, leiding en erkenning risico's: de regie kwijt zijn betekent dat er onvoldoende over- en inzicht bestaat binnen de bedrijfsvoering waardoor er een beperkt keuze pallet is en adhoc besluiten op de loer liggen. Daarmee kan er het gevoel zijn de zaak niet meer in de hand te hebben. 

Wij zorgen dat U de regie in de hand heeft!

Innovatie. De opgave waarvoor vastgoedeigenaren staan is omvangrijk en complex. De aanpak is niet meer alleen een kwestie van budget en capaciteit. Het vraagt aanpassingen in de aanpak en keten. Het vraagt om de bereidheid en rust om  een nieuw idee te adopteren en in te voeren, het iedere dag weer beter willen doen. Er is kennis genoeg, en wij brengen het samen!

Samenwerken. Betekent in onderling overleg werken. Samenwerken met aandacht voor harde en zachte kanten van de samenwerking. Contracteren op basis van meerwaarde en prestaties niet op basis van alleen risico verdeling. Het klinkt zo simpel maar is het niet! Wij loodsen U er door heen!


Wat we doen
Wij zijn iedere dag bezig met het organiseren van de oplossing. Daar zijn we goed in! Lees hier wat wij voor u kunnen betekenen.

 

Hoe we de Regieweb aanpak  voor u vorm en inhoud geven lees hier


Benieuwd naar wat we hebben gerealiseerd? Lees het hier


Inspiratie nodig? Klik hier voor onze publicaties en bijeenkomsten


 Samen op weg? Dat kan vanaf hier