Korte film over de aanpak van Regieweb

Stap 1. Analyse

Uitgangspunt voor elke opdracht is dat onze inbreng leidt tot toegevoegde waarde. Door goed te luisteren verbinden we de strategische ambitie en doelstellingen aan de operationele processen waardoor doelen efficiënter behaald worden. Het is voor ons van groot belang dat er oplossingen komen waarvan u en uw klanten de toegevoegde waarde zien en ervaren. 

Aan de hand van interviews brengen we het bewustzijn van de organisatie in beeld voor bijvoorbeeld brandveiligheid of beheer en onderhoud van vastgoed. Aan de hand van de score gaan we in gesprek en volgen er verbeterplannen die passen bij uw organisatie, tempo, ambitie en middelen.


Stap 2. Oplossingen

Na de analyse zijn er verschillende oplossingsrichtingen. Samen met u beoordelen we welke oplossingsrichting het beste bij u en uw organisatie past. Beoordelingscriteria hierbij komen voort uit de ambitie, cultuur, beschikbaar budget, imago, tempo van uw organisatie.

Stap 3. Selectie

Aanbesteden van de uitvoering. Door marktconsultaties selecteren we de (keten)partner die past bij uw organisatie. Welke partners voor u mogen werken bepaalt u vandaar dat u hier geen lijst met logo's treft maar onze kijk op partners. Uiteraard beschikken wij wel over een groot netwerk die wij desgevraagd voor u kunnen inzetten. De keus is aan u. 

Procesbegeleiding bij de uitvoering. Wij helpen u met het stroomlijnen van werkprocessen en/of vlot trekken van projecten en programma's. Onze procesoptimalisaties leiden tot besparing van kosten en verhoging van kwaliteit. Daarnaast worden door een goede verantwoordingscyclus het strategisch- via een tactisch niveau aan het operationele niveau gekoppeld.  

Stap 4. Implementatie & Evaluatie

De gedragen oplossing wordt geïmplementeerd en u gaat er zelf mee aan de slag. Na implementatie is er een periode van twee jaar waarbinnen er contact is tussen u en Regieweb om ervaringen van de geïmplementeerde oplossing te evalueren. Zo wordt de dienstverlening steeds beter en neemt de kwaliteit van oplossingen in de toekomst toe.

Ondersteuning en begeleiding

(interim) management. Tijdelijke inzet om u verder te helpen bij het opzetten en/of verbeteren van samenwerking intern of extern. Teambegeleiding en teamcoaching t.b.v. verantwoordingsrapportage. Tijdelijke invulling van management. Zijn voorbeelden waarmee Regieweb u kunt helpen.