Stap 1. Bewustzijn

In de eerste stap staan we stil bij het bewustzijn van de organisatie en diens mensen bij de verschillende issues binnen de organisatie. Elementen binnen deze stap zijn bijvoorbeeld over welk onderwerp hebben we het? Wat is de stand van zaken | Waar staan we nu? Er- en herken ik dit binnen mijn organisatie? Welke sense of urgency is er bij dit onderwerp? 


Aan de hand van interviews brengen we het bewustzijn van de organisatie in beeld voor bijvoorbeeld energie transitie, (brand)veiligheid of beheer en onderhoud van vastgoed. Op basis van de bevindingen gaan we in gesprek en volgen er verbeterplannen die passen bij uw organisatie, tempo, ambitie en middelen.


Stap 2. Ambitie

In deze verbeterplannen zijn oplossingsrichtingen opgenomen. Samen met u beoordelen we welke oplossingsrichting het beste bij u en uw organisatie past. Beoordelingscriteria hierbij komen voort uit de ambitie, cultuur, beschikbaar budget, imago, tempo van uw organisatie.

De dingen die binnen deze stap aan bod komen zijn: Formuleren van beleid. Welke streefwaarden en parameters zijn er? Hoe zetten we dit weg in de tijd? Op welke wijze richten we de verantwoording in? Welke investeringen moeten worden gedaan? Allemaal vragen die een opmaat vormen voor de organisatorische borging. 


Stap 3. Organiseren

Uit de voorgaande stap komt het plan van aanpak voort. In dit plan van aanpak kunnen maatregelen worden geprioriteerd. Welke maatregelen, gebouwen, afdelingen zijn eerst aan de beurt. De uit te voeren maatregelen en werkzaamheden moeten worden opgenomen in de begroting. Taken en verantwoordelijkheden moeten worden opgenomen in de taakomschrijving en worden belegd bij een functionaris. 

Op welke wijze gaan we producten en diensten inkopen. Welk (inkoop)beleid hanteren we om de bedoeling ook waar te kunnen maken. Kortom welke toetsings- en gunningscriteria zijn er nodig. 

Regieweb beschikt over een brede en ruime ervaring met inkopen van diensten en producten. Regieweb organiseert het aanbesteden van de uitvoering. Door marktconsultaties selecteren we de (keten)partner die past bij uw organisatie. Welke partners voor u mogen werken bepaalt u vandaar dat u hier geen lijst met logo's treft van verschillende partners maar onze "kijk" op werving en selectie van partners. Uiteraard beschikken wij wel over een groot netwerk die wij desgevraagd voor u kunnen inzetten. De keus is aan u. 

 

Stap 4. Beheer

Na de werving en selectie van de (keten)partner gaat deze aan de slag. Regiweb zal hen beoordelen om zo te leren van de werving en selectie en er voor te zorgen dat er steeds een stukje beter wordt uitgevoerd. Kenmerkende begrippen voor deze stap zijn: Beoordelen | Sturen op kwaliteit, Prijs Kwaliteitsverhouding, Beoordelen van de partner zelf en diens product en / of dienst  product en dienst, evalueren, feedback organiseren en dit terugkoppelen naar stap organiseren onderdeel inkoop (PDCA)


Ondersteuning en begeleiding

(interim) management. Tijdelijke inzet om u verder te helpen bij het opzetten en/of verbeteren van samenwerking intern of extern. Teambegeleiding en teamcoaching t.b.v. verantwoordingsrapportage. Tijdelijke invulling van management. Zijn voorbeelden waarmee Regieweb u kunt helpen. 

Procesbegeleiding bij de uitvoering. Wij helpen u met het stroomlijnen van werkprocessen en/of vlot trekken van projecten en programma's. Onze procesoptimalisaties leiden tot besparing van kosten en verhoging van kwaliteit. Daarnaast worden door een goede verantwoordingscyclus het strategisch- via een tactisch niveau aan het operationele niveau gekoppeld.