Verbinden van strategie aan de operatie

De afgelopen jaren heeft Regieweb tal van opdrachtgevers naar tevredenheid geholpen met het optimaliseren van de bedrijfsvoering of de bedrijfsprocessen. De opdrachtgevers variëren van opdrachtnemer, adviseur en opdrachtgever binnen het werkveld van de gebouwde omgeving. Vastgoed onderhoudsbedrijven, Veiligheidsregio's, woningbouw corporaties en zorginstellingen. 

Regieweb heeft ruim 125 interviews gehouden om te komen tot een gedegen inventarisatie van de bedrijfsprocessen. Om vervolgens met een goed verbeterplan te komen om samen met de opdrachtgever vast te stellen op welke wijze het beste de strategische doelen verbonden kunnen worden met de operationele doelen. Dit levert 30-50% voordeel op, leidt tot meer betrokken mensen en een (werk)omgeving waarbij men continue kan en wil verbeteren. 


 Opleiden | Workshops | Inspiratie

Afgelopen jaren heeft Regieweb ruim 90 workshops en lezingen gehouden over engagement, (persoonlijk)leiderschap, teamvorming en de "zachte kanten" van samenwerkingen. 

Met de lezingen wil ik bijdragen aan de terugkeer van de menselijke maat binnen processen en organisaties. Bijdragen aan het vrijmaken van intrinsieke motivatie en eigenaarschap om vanuit individuele kracht samenwerkend het verschil te maken. Dat is beter voor het individu, het collectief en de leefomgeving.