DENKEN IN OPLOSSINGEN

RegieWeb
Missie: Regieweb wil bijdragen aan een duurzame en veilige leefomgeving.
Visie: Dit doen we door organisaties te helpen bij het regievoeren. Dit doen we door bedrijfsdoelen integraal te benaderen. Daarbij hoort ook een goed risicobewustzijn. Strategie: Wij helpen vastgoedeigenaren met complexe vastgoedvraagstukken zoals verduurzamen, afkoppelen fossiele brandstoffen, (bedrijfs)risico's in beeld en verlagen van kosten. Dit doen wij door te redeneren vanuit mogelijkheden en te denken vanuit oplossingen. 
Ons verhaal

Vanuit onze kennis, kunde en ervaring hebben we Regieweb vorm gegeven. Regieweb is een samenstelling van Regie en Web. Het onderdeel Regie gaat over regievoeren over de organisatie. Hoe verbind je de strategie aan de operatie. Daarbij oog voor de mens en de menselijke maat. Immers "mensen maken het verschil". 

Het onderdeel Web gaat over de onderlinge samenwerking van organisaties. Hoe draag je als samenwerking bij aan organisatiedoelen en ben je van toegevoegde waarde voor stakeholders. Ook hier gaat het om verbinding van strategische doelen aan de gezamenlijke operatie. Met andere woorden "Hoe maakt de samenwerking de doelen waar".

Leidmotief hierbij is "vanuit individuele kracht samenwerkend maken we het verschil".  

Wat we doen
Het verbinden van strategie aan de operationele processen doen we voor individuele organisaties en voor samenwerkingen langs vier stappen. 
De vier stappen van RW zien er als volgt uit:
  1. Bewustzijn
  2. Ambitie
  3. Organiseren
  4. Beheer


De borging en werkwijze

Als de vier stappen doorlopen zijn en zijn opgenomen in de bedrijfsvoering dan hoort daarbij een uitvoering en evaluatie proces. Dit proces noemen we de drie B's van Regieweb aangevuld met de Demming Cirkel. De drie B's van RW is een dynamisch proces en stelt organisaties in staat optimaal te leren en de dingen steeds een beetje beter te doen.
De 3 B's van RW
  • Bedenken
  • Besluiten
  • Behalen